Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

O Szkole

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Wypłata stypendium szkolnego!

Zmiana Czcionki

WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCEGO STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA OSÓB, KTÓRE PODAŁY NUMER KONTA BANKOWEGO

I, KTÓRE DOSTARCZYŁY FAKTURY I/LUB RACHUNKI POTWIERDZAJĄCE ZAKUPY NA CELE EDUKACYJNE NASTĄPI PRZELEWEM NA WSKAZANY RACHUNEK BANKOWY        DO DNIA 4 GRUDNIA 2020 R.

 

WNIOSKODAWCY, KTÓRZY

DOSTARCZYLI FAKTURY I/LUB RACHUNKI

POTWIERDZAJĄCE NA CELE EDUKACYJNE

I, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ RACHUNKU BANKOWEGO

PRZYSŁUGUJĄCĄ KWOTĘ STYPENDIUM BĘDĄ MOGLI ODEBRAĆ

W KASIE NR 2 NA PARTERZE

W URZĘDZIE MIASTA WŁOCŁAWEK

UL. ZIELONY RYNEK 11/13

W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

7 GRUDNIA 2020 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 14:00

wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery

A, B, D, G, K, L

8 GRUDNIA 2020 r. (wtorek) w godz. 10:00 - 14:00

 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery

Ł, N, P, R, S, T, W, Z