Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

O Szkole

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Rekrutacja - oświadczenie woli

Zmiana Czcionki

Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów ”0” i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego

W związku z trwającą rekrutacją i koniecznością potwierdzenia od 3 do 10 kwietnia 2020 roku woli uczęszczania Państwa dziecka po zakwalifikowaniu do wybranej placówki informujemy, że potwierdzenia woli będzie można dokonać poprzez:

  1. przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia potwierdzającego wolę na adres       właściwej placówki;
  2. przesłanie skanu pisma potwierdzającego wolę na adres właściwej placówki;
  3. telefonicznie w przypadku dziecka, które w latach wcześniejszych uczęszczało    już do danej placówki i po przerwie wznawia w niej edukację;
  4. w szczególnie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach pisemne wyrażenie      woli. Umieszczenie pisma w zaklejonej kopercie i wrzucenie dokumentu do         urny we właściwej placówce.

O dzieciach zakwalifikowanych rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, ewentualnie drogą pocztową.