Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Rada Rodziców

Zmiana Czcionki

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Paweł Gmys 

Zastępca przewodniczącego: Monika Trzebińska

Skarbnik: Krzysztof Gerwatowski

Sekretarz: Katarzyna Nowak

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Liliana Nowak

Członkowie: Sylwia Frątczak, Daria Stachowiak

 
Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat – na konto z dopiskiem

PRZEDSZKOLE

imię i nazwisko oraz grupa do której uczęszcza dziecko:

PKO BP O/WŁOCŁAWEK
33 1020 5170 0000 1802 0005 4775

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

imię i nazwisko oraz klasa do której uczęszcza dziecko:

PKO BP O/WŁOCŁAWEK
12 1020 5170 0000 1102 0167 0934

Zasady:
50 zł za jedno dziecko uczęszczające do ZS nr 8, każde kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.