Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Przykłady naszej pracy.

Zmiana Czcionki

Zajęcia rozwijające umiejętności z informatyki

Na zajęciach uczniowie realizując program wykonując następujące zadania:

- tworzą prezentację multimedialną wstawiając do niej grafikę, dźwięki i   

  teksty,

- wydają gazetkę szkolną wykorzystując możliwości edytora grafiki i 

  edytora tekstów.

- pozyskują materiały  z różnych źródeł.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 W ramach programu odbywają się zajęcia matematyczne dla klas IV – VI  realizowane w dwóch kategoriach.

 I kategoria-  Zajęcia wyrównawcze prowadzone są w trzech grupach po 8 osób w grupie: 

grupa I – kl. IV, grupa II- kl. V, grupa III – kl. VI.

 Celem tych zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych. Dodatkowe, indywidualne podejście do uczniów, oraz dostosowanie treści do ich możliwości zachęca uczestników do aktywnego udziału i uzupełniania braków i zaległości.

 II kategoria-  Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne realizowane są w II grupach po 8 osób:

grupa I – kl. IV i grupa II – kl. VI.

 Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i kształtowanie zainteresowań matematycznych. Rozwiązując zadania o podwyższonym stopniu trudności uczniowie poszukują różnych nietypowych rozwiązań, uczą się logicznego myślenia, przejmują aktywność i inicjatywę w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Zajęcia te są doskonałą bazą przygotowującą uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 Uczniowie na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych wykonali lapbooki  ortograficzne. Pracę rozpoczęliśmy od zasad pisowni. Skorzystaliśmy z piosenek ortograficznych, rymowanek, rebusów, krzyżówek itp. Pracując nad swoimi „książkami” dzieci wykonały dużo ćwiczeń doskonalących cięcie po liniach, staranne  kolorowanie, estetyczne klejenie, planowanie. Oczywiście też czytały, pisały oraz zapoznały się z elementami „ Kolorowej ortografii” czy wybranymi mnemotechnikami.

 

 • 1
 • 2

 Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów „ Czym skorupka za młodu..” prowadzone są z uczniami klasy IV i V. Uczniowie poprzez doświadczenia i obserwacje poznają właściwości fizyczne, chemiczne różnych substancji oraz zdobywają wiele informacji dotyczących przyrody ożywionej.

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów zdolnych i jednocześnie zainteresowanych przyrodą. Ich specyfika polega na tym, że uczniowie samodzielnie, ale ściśle według instrukcji wykonują doświadczenia i przeprowadzają logiczne rozumowania w celu zinterpretowania ich wyników.

 • 1
 • 10
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 21
 • 22
 • 24
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 45
 • 46
 • 47
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9

 

28 kwietnia uczniowie  z czwartej i piątej klasy uczestniczący w zajęciach przyrodniczych „Czym skorupka za młodu…” prowadzonych metodą eksperymentu wybrali się wraz z nauczycielem, panią Aleksandrą Konopką do SP nr 11 we Włocławku. Wspólnie z kolegami i koleżankami ze szkoły na Papieżce przeprowadziliśmy kilka doświadczeń i obejrzeliśmy okolicę. Zajęcia były bardzo ciekawe, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie i zobaczyliśmy tęczę ….wewnątrz budynku, jako efekt doświadczenia. 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9