Szkoła Podstawowa nr 8 im.

3Warszawskiego Pułku Pontonowego

Przedszkole Publiczne nr 7 "Leśna Kraina"

Galeria "Poddasze"

Strefa Ucznia

Bannery

g

g

straz

bip

bip

Dni wolne od zajęć

Zmiana Czcionki

Dni wolne od zajęć edukacyjnych 2019/2020

 

 

14.10.2019 r. (poniedziałek)

 

02.01.2020 r. (czwartek)

 

03.01.2020 r. (piątek)

 

21.04.2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty – język polski

 

22.04.2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty – matematyka

 

23.04.2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

 

12.06.2020 r. (piątek)

 

 

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy potrzebują opieki szkolnej      w w/w dniach zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w świetlicy szkolnej najpóźniej dwa dni przed dniem wolnym. Dla uczniów przybyłych do szkoły w powyższych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

 

 

Rekolekcje wielkopostne

 

 

 

xx.03.2020 r. (xxx) – rekolekcje wielkanocne

 

xx.03.2020 r. (xxx) – rekolekcje wielkanocne                 ustali kuria

 

xx.03.2020 r. (xxx) – rekolekcje wielkanocne

 

         Dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od zajęć.

 

        

 

Święta państwowe i kościelne (dni wolne od pracy)

 

 

01.11.2019 r. (piątek) – Wszystkich Świętych

 

11.11.2019 r. (poniedziałek) – Święto Niepodległości

 

01.01.2020 r. (środa) – Nowy Rok

 

06.01.2020 r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

 

01.05.2020 r. (poniedziałek) – Święto Pracy

 

03.05.2020 r. (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

 

11.06.2020 r. (czwartek) – Boże Ciało

 

                Dyrektor ZS 8 Włocławek